สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ และการใช้โปรแกรมในการจัดการบรรณานุกรม
วันที่ 20/10/63
โครงการอบรม "การเสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมือใหม่ การตรวจสอบพัสดุประจำปี
วันที่ 19/10/63
อบรมการสืบค้นฐานข้มูลออนไลน์
วันที่ 18/10/63
แนะนำการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 14/10/63
อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว
(Dr. Sirigarn Phokheaw)
ผู้อำนวยการ (Director)

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการ:
Keyword Title Author

1хбет зеркало escort bayan