สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2563
วันที่ 23/09/63
อบรมการสืบค้นฐานข้มูลออนไลน์
วันที่ 23/09/63
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก cosco
วันที่ 14/09/63
"การบริหารข้อมูลอัจฉริยะบนคลาวด์ด้วย Google Data Studio สำหรับภาคการศึกษา”
วันที่ 18/09/63
อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว
(Dr. Sirigarn Phokheaw)
ผู้อำนวยการ (Director)

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการ:
Keyword Title Author

1хбет зеркало escort bayan