ค้นหากิจกรรม ปี
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 25/02/64
 
ประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำภาระงานของบุคลากร (Job Description)
วันที่ื 22/02/64
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 09/02/64
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 3/02/64
 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 29/01/64
 
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 27/01/64
 
คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องใน วันพิราลัย 19 มกราคม ประจำปี 2564
วันที่ 19/ม.ค./64
 
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ามอบของขวัญปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
วันที่ 29/12/63
 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2563
วันที่ 28/12/63
 
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ามอบของขวัญปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
วันที่ 25/12/63
 
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ามอบของขวัญปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
วันที่ 24/12/63
 
ประชุมคณะกรรมการงานปรับปรุงผนังกระจก เพื่อวางแผนจัดเตรียมการปรุงปรุงผนังกระจกอาคาร 8
วันที่ 23/12/63
 
ประชุมวิชาการชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ห้องสมุดกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จากวิสัยทัศน์ สู่แนวปฏิบัติ
วันที่ 18/12/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 18/12/63
 
กิจกรรม เพื่อนห้องสมุด Friends of the Library ครั้งที่ 9 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
วันที่ 17 - 18/12/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ NewsCenter และ iQNewsClip
วันที่ 17/12/63
 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2563 (วาระพิเศษ)
วันที่ 16/12/63
 
ศึกษาดูงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9/12/63
 
ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 9/12/63
 
ศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร
วันที่ 8/12/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 6/12/63
 
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ประจำปี 2563
วันที่ 4/12/63
 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2563
วันที่ 26/11/63
 
ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 15/11/63
 
รับหนังสือชุด 30 ปี ข้างหน้าคลองคันนายาว จำนวน 1 ชุด ในวันธรรมศาสตร์สามัคคี
วันที่ 6/11/63
 
อบรมการจัดทำ google form
วันที่ 3/11/63
 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2563
วันที่ 30/10/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ และการใช้โปรแกรมในการจัดการบรรณานุกรม
วันที่ 27/10/63
 
นิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 23 ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
วันที่ 23/10/63
 
นิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึง สมเด็จย่า ๒๑ ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ 21/10/63