ค้นหากิจกรรม ปี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 
อบรม การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 19/02/59
 
การฝึกอบรม
การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น
 
การประชุมวิชาการ
เรื่อง “การสร้างความพึงพอใจในงานบริการห้องสมุด”
 
คัดกรองหนังสือ และจัดหนังสือเข้าชั้นตามหมวดหมู
ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 05/02/59
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 04/02/59
 
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคาระห์ข้อมูลเบื้องต้น
 
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 19/01/59
 
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย
วันที่ 19/01/59
 
ค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือ
ด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ครั้งที่ 2
 
มอบของขวัญปีใหม่และรับคำอวยพ
วันที่ 28/12/58
 
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558
 
การบริหารงานพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24-25พฤศจิกายน2558
 
เตรียมความพร้อมงานบริการวิชาการสู่สังคม
วันที่ 18/11/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย
วันที่ 17/11 58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 16/11/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 6/11/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 5/11/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 30/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 30/10/58
 
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 28/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 28/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 27/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 25/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 22/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 21/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 19-20/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 16/10/58