ค้นหากิจกรรม ปี
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 14/09/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 13/09/61
 
ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2561
วันที่ 12 กันยายน 2561​
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 11/09/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 10/09/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 07/09/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 05/09/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 05/09/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 03/09/61
 
การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร
ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 31/08/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 29/08/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 28/08/61
 
โครงการพาน้องท่องห้องสมุด
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 24/08/61
 
โครงการแบ่งปันความรู้ห้องสมุดสู่ชุมชน
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
 
การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
 
EBSCO Conference 2018
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
 
จัดโครงการเทคนิคการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
 
โครงการพาน้องท่องห้องสมุด
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
 
โครงการพาน้องท่องห้องสมุด
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
 
“การบริหารจัดการห้องสมุดอย่างมีส่วนร่วม”
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
 
โครงการพาน้องท่องห้องสมุด
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
 
จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถะของบุคลากรในองค์กร
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
 
"การบริหารจัดการห้องสมุดสมัยใหม่"
วันที่ 9 - 11 กรกฏาคม 2561
 
ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
 
เทคนิคและวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561
 
โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุยายน 2561
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ห้องสมุดสัญจร”
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนตัวบ่งชี้คุณภาพ
วันที่ 19 มิถุนายน 2561