ค้นหากิจกรรม ปี
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 29/10/61
 
อบรม "ILL eBooks Sharing"
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26/09/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26/09/61
 
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
​วันที่ 20 กันยายน 2561
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 19/09/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 19/09/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 14/09/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 13/09/61
 
ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2561
วันที่ 12 กันยายน 2561​
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 11/09/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 10/09/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 07/09/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 05/09/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 05/09/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 03/09/61
 
การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร
ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 31/08/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 29/08/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 28/08/61
 
โครงการพาน้องท่องห้องสมุด
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 24/08/61
 
โครงการแบ่งปันความรู้ห้องสมุดสู่ชุมชน
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
 
การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
 
EBSCO Conference 2018
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
 
จัดโครงการเทคนิคการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
 
โครงการพาน้องท่องห้องสมุด
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
 
โครงการพาน้องท่องห้องสมุด
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
 
“การบริหารจัดการห้องสมุดอย่างมีส่วนร่วม”
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
 
โครงการพาน้องท่องห้องสมุด
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561