กิจกรรม: อาเซียนหรรษา " ASAEN FUNGAME "

ภาพบรรยากาศ การร่วมสนุก โครงการ
อาเซียนหรรษา " ASAEN FUNGAME " 
ทุกวันพุธ เวลา 9.00 - 12.00 น.
กิจกรรมที่ 1 บิงโก อาเซียน
กิจกรรมที่ 2 ตะกร้าอาเซียน
กิจกรรมที่ 3 ใบ้คำ อาเซียน
กินกรรมที่ 4 จับไข่ตะลุย อาเซียน

 

วิทยากร : -