กิจกรรม: "การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากรเพื่อความโปร่งใสในยุค Thailand4.0"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ
"การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากรเพื่อความโปร่งใสในยุค Thailand4.0"
ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ สุชาดา การ์เด้นลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วิทยากร : -