กิจกรรม: การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560
เวลา 10.00 น. – 12 .00 น. สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
เวลา 13.30 น. – 15.00 น. สาขาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
โดยทำการแนะนำข้อมูลการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก กับนักศึกษาใหม่
พร้อมทีมงานพาเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6

วิทยากร : -