กิจกรรม: การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560
เวลา 9.00 น. – 12 .00 น. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยทำการแนะนำข้อมูลการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกกับนักศึกษาใหม่
พร้อมทีมงานพาเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6

วิทยากร : -