กิจกรรม: Librarian Space ตอน Service Design
 

สำนักวิทยบริการฯ นำโดย นางศิริรัตน์ น้ำจันทร์ และ นางสาวโบว์ แซ่เจียม
เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Librarian Space ตอน Service Design”
จัดโดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน)
ณ ห้อง Friends of back ชั้น ๖ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ วันที่ 27/09/62  

วิทยากร : -