กิจกรรม: ประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13
 

สำนักวิทยบริการฯ นำโดย นางสาวชุมภู เมืองคลี่  นางสาวสุภาภรณ์ เสียงเย็น
เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย  ครั้งที่ ๑๓ 
ระหว่างวันที่ ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๓  ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลลูม อาคารชาเลนเจอร์ 2
อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วิทยากร : -