กิจกรรม: คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ามอบของขวัญปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ามอบของขวัญปีใหม่  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

วิทยากร : -