กิจกรรม: คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องใน วันพิราลัย 19 มกราคม ประจำปี 2564

คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องใน วันพิราลัย 19 มกราคม ประจำปี 2564
โดยมีท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลเจ้าพ่อและอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยากร : -