บริษัท หนุมานลอยลมฟิล์ม ขอใช้สถานที่เพื่อมาถ่ายทำซีรีส์เรื่อง
วันที่ : 14 ก.ย. 2563
แจ้งวันและเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ ภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ : 9 ก.ย. 2563
แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ : 9 ก.ย. 2563
แจ้งการปิดระบบยืม-คืนอัตโนมัติชั่วคราว เพื่ออัปเกรดเวอร์ชั่นระบบห้องสมุด Matrix
วันที่ : 9 ก.ย. 2563