ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: ชีวิตไทยในผ้าทอ
 
 
เลขหมู่ : 746.92 ช583
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

ชีวิตไทยในผ้าทอ . (ม.ป.ป.)กรุงทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,.
เลขหมู่ 746.92 ช583 ชั้น 5

 

รายละเอียดหนังสือ
เป็นเรื่องราวของผ้าไทยในแต่ละภูมิภาค แสดงให้เห็นถึงชีวิตประจำวันของผู้คนที่แสดงออกบนผืนผ้า ผ้าไทยไม่เพียงแต่เป็นเครื่อง
นุ่งหุ่มเท่านั้น แต่ได้ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ กว่าจะสำเร็จมาได้แต่ละผืน ไม่ใช่เพียงคนเดียวจะทำได้ หากต้องเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจ 
บทความทั้งสามเรื่องในเล่มนี้ เขียนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผืนผ้าที่มีความชำนาญในเรื่องผ้าแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกันไป เมื่อมารวมอยู่ในหนังสือเล่มกันทำให้เห็นความสำคัญของผ้าในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี