ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: สารคดี ปีที่ 33 ฉบับที่ 392 ฉบับ “พระเมรุมาศ”
 
 
เลขหมู่ : 000
ชั้นที่ให้บริการ : 2
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

สารคดี ปีที่ 33 ฉบับที่ 392 ฉบับ “พระเมรุมาศ”

นอกจากเรื่องราวพระเมรุมาศ และงานพระเมรุมาศของในหลวงรัชกาลที่ ๙  
แล้วยังมีหลากหลายเรื่องราวงานพระบรมศพของกษัตริย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พร้อมไทม์ไลน์พระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่ ๙  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน