ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: รื้อ-สร้าง ปากไก่และใบเรือ ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์
 
 
เลขหมู่ : 895.9109 พ697ค 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

พิพัฒน์ พสุธารชาติ. (2560). คราสและควินิน : รื้อ-สร้าง ปากไก่และใบเรือ ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์. กรุงเทพฯ : อิลิมิเนชั่น. เลขหมู่ 895.9109 พ697ค 2560 ชั้น 5

รายละเอียดหนังสือ
ปฎิเสธมิได้ว่า นิธิ เอียวศรีวงศ์ เป็นหนึ่งในนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่ทรงบทบาทและอิทธิพลมากที่สุดจนบางคนถึงกับพูดด้วยซ้ำไปว่า นักประวัติศาสตร์ไทยล้วนเดินออกมาจากชายเสื้อคลุมของนิธิ แม้กระนั้นการวิจารณ์หรือเข้าไปส่องสำรวจความคิดในผลงานอย่าง ปากไก่และใบเรือ ก็คงถือว่ามีจำกัดและน้อยมากสำหรับงานที่ถือเป็นหลักหมายสำคัญเช่นนี้
คราสและควินิน ของพิพัฒน์ พสุธารชาติ จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อรื้อสร้างและเสาะสำรวจข้อเสนอ ความคิดภายใน ปากไก่และใบเรือ ซึ่งต้องนับว่าเป็นครั้งแรกๆ ที่มีการเข้าไปปะทะและคัดง้างกับวิธีวิทยาต่างๆ ของนิธิที่ว่ากันว่าแปลกใหม่และท้าทายอย่างมากในยุคหนึ่ง
หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่วงการวิชาการ ทั้งในสาขาประวัติศาสตร์ ปรัชญา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา เมืองไทยไม่ค่อยมีหนังสือวิชาการที่มุ่งเสนอประเด็นถกเถียง ชวนให้คิด ชวยให้อภิปรายมากนัก หนังสือต่างๆ ในสาขาวิชาต่างๆ ของคุณพิพัฒน์ก็เป็นเช่นนี้ ดังนั้นผู้ที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่าน จะไม่ผิดหวังแน่นอน