ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: สถิต ณ สรวงสวรรค์นิรันดร
 
 
เลขหมู่ : อ 393.2 พ456ส 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 3
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. (2560). สถิต ณ สรวงสวรรค์นิรันดร.กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม. เลขหมู่ อ 393.2 พ456ส 2560 ชั้น 3

รายละเอียดหนังสือ
หนังสือ "สถิต ณ สรวงสวรรค์นิรันดร" เล่มนี้ จึงได้รวบรวมข้อมูลอันเนื่องมาจากงานพระราชพิธีพระบรมศพฯ ที่พอจะศึกษาหาได้ในจดหมายเหตุเก่าและเอกสารต่าง ๆ เพื่อการศึกษาหาความรู้ เฉพาะเรื่อง ข้อมูลส่วนใหญ่นั้นมีปรากฎในจดหมายเหตุเก่า และภาพเก่าที่มีผู้รู้ได้จัดทำไว้ก่อนแล้ว จึงมุ่งเน้นการรักษาเนื้อหาและความรู้เดิมเอาไว้เป็นหลักฐาน โดยเฉพาะจดหมายเหตุการพระศพ สมเด็จพระรูปฯ ครั้งกรุงเก่า ภาพจากสมุดไทยดำ นับว่าเป็นเอกสารสำคัญที่มีประโยชน์มากต่อการศึกษาเรื่องงานพระบรมศพตามแบบโบราณ พร้อมกับภาพเก่าอันเนื่องจากงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระศพเจ้านาย ในรัชกาลก่อน ๆ 
และในครั้งนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหลักฐานที่มีการศึกษาและพบใหม่ เกี่ยวกับพระเมรุพระบรมศพและพระศพมากยิ่งขึ้น เป็นที่รำลึกของการบันทึกแผ่นดินและร่วมกับปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในการถวายความอาลัย และส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ