ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: ชนะหนี้ ด้วยวิถีแห่งนักสู้
 
 
เลขหมู่ : 336.36 ด319ช 2562
ชั้นที่ให้บริการ : 4
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

ดั่งชนก ทรัพย์มาก.  (2562).  ชนะหนี้ ด้วยวิถีแห่งนักสู้.  กรุงเทพฯ: พราว.

เลขหมู่ 336.36 ด319ช 2562  ชั้น 4รายละเอียดหนังสือ

          เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน ในการแก้ปัญหาหนี้หลักล้านด้วยการใช้ความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่สร้างหนี้จนหยุดสร้าง เช็คยอดค้างชำระหนี้ จัดทำบัญชี ปลดหนี้ให้หมด ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างทรัพย์สิน ทั้งหมดคือการนำความรู้ทางการเงินมาใช้จัดการแก้ปัญหาหนี้ วางแผนและลงมือทำจนสำเร็จ โดยมีหัวใจสำคัญคือการไม่ยอมแพ้ ไม่ว่าคุณจะมีหนี้หนักหนาแค่ไหน หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือช่วยให้คุณปลดหนี้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น