ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: Vocab Guru!!ศัพท์อังกฤษ เก่งจริงอย่าใช้ผิด ๆ ถูก ๆ
 
 
เลขหมู่ : เลขหมู่ 428.1 ท349ว
ชั้นที่ให้บริการ : 4
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

ทันนิคลิฟ, ลุค.  (2562).  Vocab Guru!!ศัพท์อังกฤษ เก่งจริงอย่าใช้ผิด ๆ ถูก ๆ (มนัสวี ศักดิษฐานนท์, ผู้แปล).  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

เลขหมู่ 428.1 ท349ว 2562 ชั้น 4

รายละเอียดหนังสือ

          มาบอกลาอาการหลงศัพท์ แล้ว Level Up ไปสู่ระดับ Guru!! ด้วยเนื้อหาจับจุดผู้เรียนภาษาอังกฤษ ที่มักจะเลือกใช้คำศัพท์ผิดอยู่บ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยแต่ก็ยังใช้ผิด, คำนี้ก็ถูก! คำนั้นก็ใช่!, แฝดคนละฝา หน้าตาคล้าย ความหมายต่าง, เว้นวรรคผิด ชีวิตเปลี่ยน และคำศัพท์แบบ British VS. American สอดแทรกด้วยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสไตล์เจ้าของภาษา และแบบฝึกหัดท้ายบท ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้อ่านเลือกศัพท์ที่ถูกต้อง  ใช้ศัพท์เป็นตามแบบกูรู!