ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: เขียนอีเมลอย่างง่ายสไตล์นักธุรกิจ
 
 
เลขหมู่ : เลขหมู่ 428.24 อ867ข
ชั้นที่ให้บริการ : 4
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

อุเอโนะ, โยโกะ.  (2562).  เขียนอีเมลอย่างง่ายสไตล์นักธุรกิจ [Easy & perfect email writing](พิมพ์สุภัค เปสลาพันธ์, แปล).  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

เลขหมู่ 428.24 อ867ข 2562 ชั้น 4

รายละเอียดหนังสือ

          หนังสือที่จะทำให้คุณเขียนอีเมล์ธุรกิจอย่างมีชั้นเชิง แค่ใช้สำนวนสำเร็จรูปในหนังสือเล่มนี้ ก็เขียนอีเมลธุรกิจได้ถึง 75 สถานการณ์ โดยเรียบเรียงเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ค้นหาง่าย ประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันอื่นๆ ได้ เช่น การติดต่อนัดหมาย การสอบถาม มารยาทและวิธีการเขียนอีเมลธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ หัวข้ออีเมลที่ใช้บ่อย อีกทั้งคำลงท้ายที่เหมาะสม การเริ่มต้นอีเมล การลงท้ายอีเมล การเจรจาต่อรอง ไปจนถึงการแสดงความรู้สึกด้วยรูปแบบสำนวนทางการ นอกจากนี้ยังรวบรวมคำศัพท์ธุรกิจที่ต้องใช้เขียนอีเมล และเกร็ดภาษาที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน!