ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: ขายของออนไลน์ ภาษีออนแอร์
 
 
เลขหมู่ : 658.872 ถ131ข 2562
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

ถนอม เกตุเอม. (2562). ขายของออนไลน์ ภาษีออนแอร์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

เลขหมู่ 658.872 ถ131ข 2562 ชั้น 5

รายละเอียดหนังสือ หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยทุกความลับเรื่อง "ภาษีขายของออนไลน์" ให้คุณรู้ว่า สิ่งไหนควรทำ และสิ่งไหนไม่ควรทำ เพื่อให้คนทำธุรกิจออนไลน์ ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังกับเรื่องภาษีอีกต่อไป ทั้งหมดนี้ผ่านการเรียบเรียงจากประสบการณ์จริง และอ้างอิงตามหลักกฎหมาย เพื่อที่จะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและถูกใจ ยอดเสียเวลาทำความเข้าใจเรื่องภาษี ดีกว่าเสียภาษีจนไม่เข้าใจว่าชีวิตนี้จะทำธุรกิจไปทำไม