ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: คู่มือนักเขียน
 
 
เลขหมู่ : 808 จ178ค 2562
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :
จรูญพร ปกปักษ์ประลัย. (2562). คู่มือนักเขียน = Writer's secret (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: แสงดาว.

เลขหมู่ 808 จ178ค 2562 ชั้น 5

รายละเอียดหนังสือ คู่มือนักเขียน ของ จรูญพร ปรปักษ์ประลัย ถอดประสบการณ์ของคนทำงานจริงในอาชีพนั้นๆ เพื่อให้เป็นคู่มือการทำงานหนังสืออย่างมีคุณภาพ ที่อ่านง่ายไม่ใช่ตำราเรียน อ่านแล้วจะได้เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอนในการทำงานของอาชีพต่างๆ ที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง มีเรื่องหลักวิชาการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประเภทงานเขียนที่มีขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน ยังมีตัวอย่างผลงานเขียนทุกประเภทของนักเขียนชั้นครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เขียนหยิบยกมาเป็นตัวอย่างให้อ่านได้ศึกษา สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองจนเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้ง ซึ่งการยกตัวอย่างนั้นทำให้คนอ่านเพลิดเพลินเห็นแนวคิดแนวเขียนของนักเขียนแต่ละท่านที่นำเสนองานให้กระทบใจผู้อ่านได้นั้น เขาทำกันอย่างไร อ่านไป ยิ้มไป อ่านไปเกิดความรู้กับบางเรื่องที่ขาด เปรียบดังเติมน้ำให้เต็มแก้