ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: วิชาสารคดี
 
 
เลขหมู่ : 808.066 ว837ว 2562
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง. (2562). วิชาสารคดี. กรุงเทพฯ: สารคดี.

เลขหมู่ 808.066 ว837ว 2562 ชั้น 5

รายละเอียดหนังสือ เปิดประตูสู่มหาสมุทรแห่งความรู้ในโลกของงานเขียนสารคดี เคล็ดลับสำหรับนักสารคดี สู่การสร้างงานอย่างสร้างสรรค์ จากประสบการณ์ยาวนานของนักเขียนผู้คร่ำหวอดและฝึกฝนพัฒนาฝีมือมาบนหนทางสายสารคดี จนเคยได้รับรางวัลงานเขียนจากหลายเวที สำหรับผู้ใฝ่ฝันถึงการสร้าง คอนเทนต์ ที่ดี วิชาสารคดี หนังสือเล่มนี้อาจเป็นทางหนึ่ง ที่ช่วยให้คุณเป็นนักเขียนสารคดีได้ดีอีกด้วย