ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: ภาพเขียนประวัติศาสตร์และตำนานชิ้นเอกของโลก.
 
 
เลขหมู่ : 759 ค229ภ 2562
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

เป็นหนังสือรวบรวมความรู้อีกทางหนึ่งในด้านศิลปะสากล จุดประสงค์คืออยากให้ผู้อ่านได้รับสัมผัสกับงานศิลปะอันมีชื่อเสียงของโลก แต่ในแนวที่ต้องบอกว่าอ่านง่าย ๆ เนื้อหาไม่เน้นเรื่องความงามแต่เพียงอย่างเดียวตามแบบฉบับที่สอนกันตามโรงเรียนศิลปะและโรงเรียนทั่วไป แต่เป็นเนื้อหาที่ทำให้ท่านผู้อ่านดูงานศิลปะรู้เรื่อง