ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: เถื่อน 100
 
 
เลขหมู่ :  910.4 ว264ถ 2562
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

ผ่านการเดินทางตลอด 11 ปี ผ่านบทสนทนากับผู้คนนับพัน ผ่านภาพถ่ายหลายหมื่นภาพ ผมได้เลือกหยิบชิ้นส่วนของจักรวาล 100 ชิ้น นำมาเล่าผ่านภาพ 100 ภาพ และเรื่องราว 100 เรื่องของมนุษย์ พิภพ สงคราม และอารยธรรม