ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: เที่ยวรัสเซีย Russia
 
 
เลขหมู่ : 914.7 ร294ท 2562
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

บอกเล่าเรื่องราวรัสเซีย ที่เข้าใจง่ายไปได้จริงอิงประวัติศาสตร์ เพียงแค่หนังสือเล่มนี้ได้นำพานักเดินทางทุกท่านไปถึงจุดหมายได้