ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
 
เลขหมู่ : 390.22 ป354 2562
ชั้นที่ให้บริการ : 4
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

เป็นหนังสือสำคัญที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่ความหมายความสำคัญของพระราชพิธีฯ พระราชพิธีในสมัยต่าง ๆ แต่ครั้งอดีต และหมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ตามประกาศสำนักพระราชวัง และเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อาทิ รายชื่อแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 108 แห่ง และสถานที่ทำน้ำอภิเษก 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานครฯ