ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: แสงสว่างในสถาปัตยกรรม
 
 
เลขหมู่ : 729.28 ย275ส
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

 

หนังสือ "แสงสว่างในสถาปัตยกรรม" เล่มนี้ เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในสาขาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความรู้ด้านแสงสว่างที่จะนำมาใช้กับอาคาร การจัดทำหนังสือเล่มนี้จึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา สถาปนิก และวิศวกร รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสมในเรื่อง