ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: มนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดำ
 
 
เลขหมู่ : 616.8527 น473ม 2563
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

ความทรงจำ คำบอกเล่า ประสบการณ์ของชายผู้หนึ่ง ตั้งแต่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจวบจนเยียวยารักษาจนหายดี