ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: Work from home guide วิถีของ HR และองค์กรยุคใหม่
 
 
เลขหมู่ : 658.3 ส826ว 2563
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

กล่าวถึงขั้นตอนการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) โปรแกรมและแอปพลิเคชันต่างๆ ที่พร้อมทั้งตัวอย่างคู่มือการทำงานจากที่บ้านและตัวอย่างสัญญาจ้างของพนักงานที่ทำงานจากที่บ้าน เพื่อให้ผู้อ่านที่เป็นผู้บริหารองค์กร รวมถึงผู้บริหาร HR ได้เห็นแนวความคิดและแนวทางที่จะสามารถนำไปคิดและเริ่มต้นการจัดทำ "Work From Home" ได้อย่างเป็นรูปธรรมกับพนักงานที่มีลักษณะงานที่น่าจะทำได้ รวมถึงเพื่อรองรับเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดเดาไม่ได้ เช่น ภาวะการเมือง ภัยพิบัติ ฯลฯ ที่ทำให้พนักงานไม่สามารถทำงานที่ออฟฟิศได้อีกด้วย ซึ่งหากองค์กรทำได้อย่างประสบความสำเร็จก็อาจจะกลายเป็นหนึ่งในองค์กรในฝันของคนนรุ่นใหม่ก็เป็นไปได้