ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: กากีคำกลอนและลิลิตกากี
 
 
เลขหมู่ :  895.911 ก413 2563
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

ลิลิตกากี แต่งเป็นลิลิตประกอบด้วยโคลงและร่ายสลับกัน ดำเนินเรื่องตามกากีคำกลอนภาคต้นของพระยาพระคลัง (หน) มีโคลงท้ายเรื่องบอกไว้ว่า ขุนวีสมานนกับขุนเณรหมื่นพล แต่งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๓๖๘ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นวรรณคดีเรื่องกากีอีกสำนวนซึ่งยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อน