ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1
 
 
เลขหมู่ : 895.911 พ833บ 2563
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑ เป็นหนังสือเก่าที่มีคุณค่าทางวรรณคดีแต่หาฉบับได้ยากในปัจจุบัน โดยยังคงอักขรวิธีตามต้นฉบับครั้งแรกซึ่งหอพระสมุดวชิรญาณมอบให้อำมาตย์เอก พระยาราชพินิจจัย พิมพ์แจกในงานศพพระยาอภิรักษ์ราชอุทยาน (แฉล้ม อมาตยกุล) เมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๐