ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: Twitter Advertising ทวิตแอดให้ปัง ดังได้อย่างมืออาชีพ
 
 
เลขหมู่ : 658.872 ศ686ท 2563
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบการสร้างโฆษณาบน Twitter ซึ่งแตกต่างจากโซเชียลมีเดียตัวอื่น Twitter แม้จะมีผู้ใช้น้อยกว่าโซเชียลมีเดียอื่น แต่แฟลตฟอร์มของ Twitter ก็ช่วยให้โฆษณาถูกพบเห็นได้ง่ายกว่า ที่สำคัญ Twiiterเปรียบได้กับบลูโอเชียน ที่มีจำนวนผู้ลงโฆษณาน้อยกว่าโซเชียลมีเดียอื่น ทำให้การประมูลซื้อโฆษณาใช้เงินน้อยที่สุด แต่ผลลัพธ์กลับตรงกันข้าม Twitter เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมาก สำหรับการลงโฆษณาบน Social media ที่ใช้งบโฆษณาน้อยที่สุดก็ว่าได้