ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: วรรณกรรมเอกของไทย
 
 
เลขหมู่ : 895.911 ณ361ว 2563
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

รวมวรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ไว้ถึง 10 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นมีอายุที่ยาวนานและเป็นที่รู้จักของนักอ่านมาจนปัจจุบัน ประกอบด้วย เรื่องลิลิตพระลอ กาพย์ห่อโคลงประพาสธารโศกและกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง รามเกียรติ์ ตอนศึกกุมภกรรณ รามเกียรติ์ ตอนทศกัณฐ์ล้ม อิเหนา ตอนท้าวดาหาไปใช้บนและบุษบาเสี่ยงเทียน ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างได้นางแก้วกิริยา พระอภัยมณี ตอนเจ้าละมานตีเมืองผลึก มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์ชูชก มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มหาพน และกากีคำกลอน สามารถใช้ประกอบการเรียนในภาควิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งเหมาะสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน