ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: ปืน เชื้อโรค เหล็กกล้า กับชะตากรรมของสังคมมนุษย์(Guns, Germs, and Steel The Fates of Human Societies)
 
 
เลขหมู่ : 909 ด983ป 2563
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

 

 

หนังสือเล่มนี้พยายามจะสรุปประวัติศาสตร์ที่เป็นของทุกคนในช่วง 13,000 ปีที่ผ่านมาอย่างสั้น ๆ แรงบันดาลใจสำคัญสำหรับผู้เขียนคือคำถามที่ว่า เหตุใดประวัติศาสตร์ของแต่ละทวีปซึ่งต่างกัน จึงเผยตัวในลักษณาการที่แตกต่างกัน หนังสือเล่มนี้เน้นเสาะหาคำอธิบายที่สามารถให้ความกระจ่างชัดเจนที่สุด และสืบสาวย้อนความสัมพันธ์อันเป็นเหตุและผลต่อเนื่องกันในประวัติศาสตร์ ให้ยาวไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้