ค้นหาข่าว ปี
แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ : 2 ก.ค. 2563
ขยายเวลาปิดทำการ
จนถึง วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
วันที่ : 30 เม.ย. 2563
ขยายเวลาปิดทำการ
ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
วันที่ : 27 มี.ค. 2563
รวมแหล่งสืบค้น งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ ออนไลน์
วันที่ : 27 มี.ค. 2563
ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูล
และขอรับบริการออนไลน์
วันที่ : 23 มี.ค. 2563
สำนักวิทยบริการฯจะปิดทำการ
วันที่ 23 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63
วันที่ : 22 มี.ค. 2563
บริการออนไลน์ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19
วันที่ : 21 มี.ค. 2563
บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO
สามารถใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้
วันที่ : 18 มี.ค. 2563
บริการสืบค้นข่าวออนไลน์
สามารถใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้
วันที่ : 18 มี.ค. 2563
นโยบายปลอดค่าปรับสำหรับผู้ใช้บริการ
ถึงวันที่ 31 พ.ค. 63
วันที่ : 17 มี.ค. 2563
จุดบริการเจลล้างมือ สำหรับผู้ใช้บริการ
ชั้น 1 ถึงชั้น 8 ของอาคารสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ : 5 ก.พ. 2563
ทางสำนักวิทยบริการฯจะปิดทำการ
วันที่ 27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
วันที่ : 23 ธ.ค. 2562
ตรวจสอบรายชื่อฐานข้อมูลออนไลน์
ได้ที่ link >> https://bit.ly/2TNkDkw
วันที่ : 21 ส.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วม " กิจกรรมห้องสมุดสัญจร "
วันอังคารที่ 27 ส.ค. 62
วันที่ : 1 ส.ค. 2562
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรม
เรื่อง " การถ่ายภาพเพื่อสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ "
วันที่ : 17 ก.ค. 2562
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ NewsCenter4
ทดลองใช้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 62
วันที่ : 26 มิ.ย. 2562
เปิดรับบทความ ลงวารสารสารสนเทศ
ผ่านระบบออนไลน์ (thaijo)
วันที่ : 13 มี.ค. 2562
งดให้บริการ เฉพาะงานบริการยืม-คืนหนังสือ
วันที่ 3-4 มีนาคม 2562
วันที่ : 28 ก.พ. 2562
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันพฤหัสที่ 21 มีนาคม 2562
วันที่ : 25 ก.พ. 2562
แนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้
Computers & Applied Sciences Complete (CASC)
วันที่ : 19 ก.พ. 2562
ท่านใดที่มาใช้บริการแล้วลืมบัตรต่างๆที่ห้อง lc
รับบัตรคืนได้ที่ห้อง LC ชั้น 1
วันที่ : 16 ม.ค. 2562
งดให้บริการยืมหนังสือต่อ
ผ่านระบบออนไลน์ (ชั่วคราว)
วันที่ : 14 ม.ค. 2562
ตรวสอบรายชื่อ eBook และ Contents
ที่ทางสำนักจัดซื้อจากฐานข้อมูล EDS
วันที่ : 14 ธ.ค. 2561
แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ 12 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62
วันที่ : 10 ธ.ค. 2561
  • 1
  •  |