ค้นหาข่าว ปี
บริษัท หนุมานลอยลมฟิล์ม ขอใช้สถานที่เพื่อมาถ่ายทำซีรีส์เรื่อง
วันที่ : 14 ก.ย. 2563
แจ้งวันและเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ ภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ : 9 ก.ย. 2563
แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ : 9 ก.ย. 2563
แจ้งการปิดระบบยืม-คืนอัตโนมัติชั่วคราว เพื่ออัปเกรดเวอร์ชั่นระบบห้องสมุด Matrix
วันที่ : 9 ก.ย. 2563
โครงการการจ้างงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)
วันที่ : 3 ก.ย. 2563
บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
บริการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ProQuest & Theses Global
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ Science Direct
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ : 3 ส.ค. 2563
แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ : 24 ก.ค. 2563
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ ขอใช้สถานที่ถ่ายทำวีดีทัศน์
วันที่ : 21 ก.ค. 2563
มอบทรัพยากรสารสนเทศแก่สำนักวิทยบริการฯ
วันที่ : 20 ก.ค. 2563
แจ้งปรับปรุบห้องน้ำบุคลากร ชั้น 1 - 8
วันที่ : 20 ก.ค. 2563
โครงการการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
วันที่ : 20 ก.ค. 2563
แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ : 20 ก.ค. 2563
แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ : 2 ก.ค. 2563
ขยายเวลาปิดทำการ
จนถึง วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
วันที่ : 30 เม.ย. 2563
ขยายเวลาปิดทำการ
ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
วันที่ : 27 มี.ค. 2563
รวมแหล่งสืบค้น งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ ออนไลน์
วันที่ : 27 มี.ค. 2563
ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูล
และขอรับบริการออนไลน์
วันที่ : 23 มี.ค. 2563
สำนักวิทยบริการฯจะปิดทำการ
วันที่ 23 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63
วันที่ : 22 มี.ค. 2563
บริการออนไลน์ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19
วันที่ : 21 มี.ค. 2563
บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO
สามารถใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้
วันที่ : 18 มี.ค. 2563
บริการสืบค้นข่าวออนไลน์
สามารถใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้
วันที่ : 18 มี.ค. 2563
นโยบายปลอดค่าปรับสำหรับผู้ใช้บริการ
ถึงวันที่ 31 พ.ค. 63
วันที่ : 17 มี.ค. 2563
จุดบริการเจลล้างมือ สำหรับผู้ใช้บริการ
ชั้น 1 ถึงชั้น 8 ของอาคารสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ : 5 ก.พ. 2563
ทางสำนักวิทยบริการฯจะปิดทำการ
วันที่ 27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
วันที่ : 23 ธ.ค. 2562
ตรวจสอบรายชื่อฐานข้อมูลออนไลน์
ได้ที่ link >> https://bit.ly/2TNkDkw
วันที่ : 21 ส.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วม " กิจกรรมห้องสมุดสัญจร "
วันอังคารที่ 27 ส.ค. 62
วันที่ : 1 ส.ค. 2562
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรม
เรื่อง " การถ่ายภาพเพื่อสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ "
วันที่ : 17 ก.ค. 2562
  • 1
  •  |
  • 2
  • |