ค้นหาข่าว ปี
นักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ ในห้วข้อ "คุณค่าของ Rare Book ที่ถูกลืมเลือนในยุค Gen Z"
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ ภายในสำนักวืทยบริการฯ
วันที่ : 16 พ.ย. 2563
บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย ชั้น 4
วันที่ : 16 พ.ย. 2563
สำนักวิทยบริการฯ ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
วันที่ : 13 พ.ย. 2563
ปรับปรุงประตูทางเข้า - ออก ชั้น 2, 4, 6, 7, 8
วันที่ : 13 พ.ย. 2563
บริการที่นั่งอ่านใหม่ ห้องเยาวชน ชั้น 6
วันที่ : 13 พ.ย. 2563
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ผ่าน Application
วันที่ : 4 พ.ย. 2563
บริการให้ยืม หนังสือวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ชั้น 7
วันที่ : 3 พ.ย. 2563
แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ : 3 พ.ย. 2563
สำนักวิทยบริการฯ ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
วันที่ : 3 พ.ย. 2563
แจ้งการเข้าใช้งาน Application Matrix Library บนมือถือ อยู่ในระหว่างปรับปรุงชั่วคราว
วันที่ : 27 ต.ค. 2563
บริการที่นั่งอ่านใหม่ ห้อง Learning Commons ชั้น 1
วันที่ : 18 ต.ค. 2563
ปรับพื้นที่ให้บริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 6
วันที่ : 14 ต.ค. 2563
แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ : 12 ต.ค. 2563
มอบทรัพยากรสารสนเทศแก่สำนักวิทยบริการฯ
วันที่ : 8 ต.ค. 2563
บริการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
วันที่ : 1 ต.ค. 2563
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ผ่าน Application
วันที่ : 1 ต.ค. 2563
บริการปลั๊กไฟพ่วง
วันที่ : 1 ต.ค. 2563
บริษัท หนุมานลอยลมฟิล์ม ขอใช้สถานที่เพื่อมาถ่ายทำซีรีส์เรื่อง
วันที่ : 14 ก.ย. 2563
แจ้งวันและเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ ภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ : 9 ก.ย. 2563
แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ : 9 ก.ย. 2563
แจ้งการปิดระบบยืม-คืนอัตโนมัติชั่วคราว เพื่ออัปเกรดเวอร์ชั่นระบบห้องสมุด Matrix
วันที่ : 9 ก.ย. 2563
โครงการการจ้างงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)
วันที่ : 3 ก.ย. 2563
บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
บริการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ProQuest & Theses Global
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ Science Direct
วันที่ : 5 ส.ค. 2563
แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ : 3 ส.ค. 2563
แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ : 24 ก.ค. 2563
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ ขอใช้สถานที่ถ่ายทำวีดีทัศน์
วันที่ : 21 ก.ค. 2563
มอบทรัพยากรสารสนเทศแก่สำนักวิทยบริการฯ
วันที่ : 20 ก.ค. 2563
  • 1
  •  |
  • 2
  • |