ค้นหาข่าว ปี
อบรมการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม APA 7th
วันที่ : 5 มี.ค. 2564
แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ : 10 ก.พ. 2564
การเข้าใช้งานระบบ VPN
วันที่ : 4 ก.พ. 2564
ขยายระยะเวลาค่าปรับทุกประเภท ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ : 29 ม.ค. 2564
ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ ลงวารสารสารสนเทศ (Journal of Information) (TCI กลุ่ม 2)
วันที่ : 29 ม.ค. 2564
แนะนำการใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์ของบริษัท EBSCO
วันที่ : 28 ม.ค. 2564
แนะนำการใช้ ฐานข้อมูล Thai Journal Online (Thaijo)
วันที่ : 28 ม.ค. 2564
ขยายแวลา Book Delivery บริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 จนถึง
วันที่ : 25 ม.ค. 2564
๑๙ มกราคม วันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาบุรุษรัตโนดม ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน สู่บุคคลสำคัญของโลก
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๓ เดือน มกราคม ๒๕๖๔ นำเสนอบทความประวัติศาสตร์ "อวสานสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์"
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
แนะนำหนังสือสร้างแรงบันดาลใจ
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
บริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เนื่องด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 (covid-19)
วันที่ : 14 ม.ค. 2564
แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ : 13 ม.ค. 2564
แนะนำการใช้ ฐานข้อมูล "ProQuest Dissertations & Theses Global"
วันที่ : 7 ม.ค. 2564
พนักงานความสะอาดร่วมกันทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
วันที่ : 6 ม.ค. 2564
แจ้งวันเปิดบริการสำนักวิทยบริการฯ เนื่องด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 (covid-19)
วันที่ : 5 ม.ค. 2564
บริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เนื่องด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 (covid-19)
วันที่ : 5 ม.ค. 2564
ขยายระยะเวลาการส่งคืนหนังสือ ปลอดค่าปรับ เนื่องด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 (covid-19)
วันที่ : 5 ม.ค. 2564
MATRIX LIBRARY ใช้บริการห้องสมุดบนมือถือ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่าน Mobile Application
วันที่ : 24 ธ.ค. 2563
มาตรการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 24 ธ.ค. 2563
อธิการบดี และ กรรมการอำนวยการ มiรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบหนังสือ "ดุจดวงแก้วสว่างล้ำ เลิศคำสอน"
วันที่ : 21 ธ.ค. 2563
แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ : 17 ธ.ค. 2563
แจ้งเรื่อง การติดต่อขอทำจบการศึกษา เดือนธันวาคม 2563
วันที่ : 3 ธ.ค. 2563
จัดอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ให้กับบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ โดยวิทยากรจาก บริษัทบุ๊คโปรโมชั่น แอนด์เซอร์วิส จํากัด
วันที่ : 3 ธ.ค. 2563
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เข้าถ่ายทำสารคดีสั้น แนะนำแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
วันที่ : 3 ธ.ค. 2563
แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ : 1 ธ.ค. 2563
นักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ ในห้วข้อ "คุณค่าของ Rare Book ที่ถูกลืมเลือนในยุค Gen Z"
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ ภายในสำนักวืทยบริการฯ
วันที่ : 16 พ.ย. 2563
บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย ชั้น 4
วันที่ : 16 พ.ย. 2563
สำนักวิทยบริการฯ ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
วันที่ : 13 พ.ย. 2563
  • 1
  •  |
  • 2
  • |
  • 3
  • |