สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย

การเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ต้องทำการลงทะเบียนเข้าใช้งาน ระบบ VP์N 💻
การเข้าใช้งาน ระบบ VPN
ขั้นตอนการเข้าใช้งาน
1.ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ VPN ได้ที่ http://bsru.me/vpnregister
2.รอรับบัญชี ผู้ใช้และรหัสผ่าน ทางอีเมล์

👉 หมายเหตุ ใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย @bsru.ac.th
หรือ @o365.bsru.ac.th ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
——————————————-