สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเข้าใช้งาน ระบบ VPN 
ขั้นตอนการเข้าใช้งาน
1.ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ VPN ได้ที่ http://bsru.me/vpnregister
2.รอรับบัญชี ผู้ใช้และรหัสผ่าน ทางอีเมล์
หมายเหตุ ใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย @bsru.ac.th 
หรือ @o365.bsru.ac.th ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น 
——————————————-
ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook: https://www.facebook.com/library.bansomdej
Website:  http://library.bsru.ac.th
Line: https://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]