สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
——
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ
คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ไทย
ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)