สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม Library Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรม Library Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
——
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
เวลา 9.00 – 11.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
จัดกิจกรรม Library Tour
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาฟิสิกส์ (ค.บ.) และ สาขาเคมี (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผ่านช่องทางออนไลน์ Microsoft Teams
โดยวิทยากร: นางสาวเครือวัลย์ ไกรเทพ นักเอกสารสารสนเทศ
คลิกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม: https://link.bsru.ac.th/79s