สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขยายเวลา ส่ง-คืนหนังสือ

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 🎃👻
📕 ขยายเวลา ส่งคืนหนังสือ
⏰ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
📍 ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการฯ ไม่คิดค่าปรับตั้งแต่เดือนมกราคม 2564

📒 ผู้ที่ประสงค์จะคืนหนังสือ
✅ สามารถส่งคืนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1
✅ สามารถส่งคืนได้ทางไปรษณีย์ (ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง)
✅ สามารถส่งคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ บริเวณประตูทางเข้า – ออก สำนักวิทยบริการฯ
——–
💁 ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook: https://www.facebook.com/library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th/
Line: https://link.bsru.ac.th/19b
E-mail : [email protected]