สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร ค้นหาข้อมูลผลงานวิชาการจากฐานข้อมูล Scopus

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร ค้นหาข้อมูลผลงานวิชาการจากฐานข้อมูล Scopus ได้ที่ http://scopus.com

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำคู่มือ สำหรับ การค้นหาผลงานวิชาการจากฐานข้อมูล Scopus สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://research.bsru.ac.th/Manual_VPN-Scopus.pdf