สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดผ่านช่องทางออนไลน์

📣📣 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวน 📣📣
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร่วมเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดผ่านช่องทางออนไลน์ 📘🛒

💁 โดยสแกน QR Code หรือ คลิก Link ดังนี้
1. รายการหนังสือ https://link.bsru.ac.th/1dh
2. แบบฟอร์มสั่งหนังสือ https://link.bsru.ac.th/1dl
3. คู่มือการสั่งหนังสือ https://link.bsru.ac.th/1fo
———
💁 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศิริรัตน์ : 086-893-9338