สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา

📣 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting
📍 กิจกรรม “จริยธรรมกับการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ใช้อย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์”
📝วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
📆 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
⏰ เวลา 9.00 – 12.00 น.
✍️ ลงทะเบียนได้ที่ https://link.bsru.ac.th/br3
หรือ สแกน QR Code
💁‍♀️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณโบว์ หมายเลขโทรศัพท์ 084-143-2542
——–