สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ProQuest One Business

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทดลองใช้งานฐานข้อมูล ProQuest One Business
ฐานข้อมูลทางด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ ภายในประกอบด้วย ebook วิทยานิพนธ์ วารสารวิชาการ นิตยสาร ข่าวสาร รายงานการตลาด กรณีศึกษาต่างๆ และคลิปวีดีโอจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก
———–
เข้าใช้งานได้ที่ link : https://link.bsru.ac.th/2jt ใช้งานภายในมหาวิทยาลัย หรือ หากต้องการสืบค้นฐานข้อมูลภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนขอใช้ผ่านระบบ VPN ได้ที่ http://bsru.me/vpnregister
สามารถทดลองใช้งานฐานข้อมูล ProQuest One Business
ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 2564
————-