สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแนะนำฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ e-Thesis

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแนะนำฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ e-Thesis 📔🔎💻
——–
📍 ProQuest Dissertations & Theses Global
http://search.proquest.com/pqdtglobal
——–
📍 WDL World Dissertations Library
http://dissertation.newacademic.net
———
📍 Thai Digital Collection
https://tdc.thailis.or.th/tdc
——–
💻 สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ
https://library.bsru.ac.th/e-thesis/
👉 หมายเหตุ : ใช้งานภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนขอใช้ผ่านระบบ VPN ได้ที่ http://bsru.me/vpnregister