สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแนะนำฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ e-Book

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแนะนำฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ e-Book 📒🔎💻
——–
📍 EBSCO eBooks Collection
http://search.ebscohost.com
——–
📍 Gale Virtual Reference Library
https://www.galepages.com/thbsru
——–
📍 Thai eBooks
http://www.2ebook.com/bsru/
——–
📍 ebrary eBooks
http://site.ebrary.com
———
📍 iG library
http://portal.igpublish.com
——–
💻 สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ
https://library.bsru.ac.th/e-book/
👉 หมายเหตุ : ใช้งานภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนขอใช้ผ่านระบบ VPN ได้ที่ http://bsru.me/vpnregister
——–