สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มอบของขวัญ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565

มอบของขวัญ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565
——
วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เข้ามอบของขวัญปีใหม่ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565
กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——